Celem działalności placówki jest stworzenie warunków społecznego oparcia i pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz ich rodzinom w dostosowaniu do życia w społeczeństwie, przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji osób z zaburzeniami psychicznymi, dążenie do osiągnięcia przez nich samodzielności życiowej oraz łagodzenie niedostatków bytowych.Copyright 2015 by Ryszard Huzar